Kuntotestit 2023-02-13T15:58:42+02:00

Selvitä henkilöstösi hyvinvoinnin tila

Standardoiduilla ja vahvaan tutkimustietoon pohjautuvilla kuntotesteillä ja hyvinvointianalyyseillä yritys saa tietoa henkilöstönsä fyysisestä kunnosta, stressistä palautumisesta sekä unen laadusta ja määrästä.

Mittauksista saatavat tulokset ja jatko-ohjeistukset auttavat yritystä kohdistamaan työhyvinvointiresurssinsa sinne, missä niitä tarvitaan eniten.

Suosituimmat mittaukset ja kuntotestit

Kehonkoostumusmittaus – kehon kunto pintaa syvemmältä

Kehonkoostumusmittaus on vaivaton ja nopea mittaus, josta mitattava saa tietoa kehonsa kunnosta. Mittaustulokset kertovat muun muassa kehon rasvamassan määrän, rasvaprosentin ja terveydelle haitallisen viskeraalirasvan määrän sekä lihasmassan ja luumassan määrän. Mittauksesta selviää myös kehon lihas- ja rasvamassan jakautuminen ala- ja yläraajoihin sekä keskivartaloon.

Mittauksiin osallistuvat saavat mittaustuloksestaan tulostetun raportin. Mitattava henkilö saa Fressin ammattilaiselta neuvoja siihen, miten hän voi liikunnan ja ravitsemuksen avulla parantaa kehonsa hyvinvointia.

Kehonkoostumusmittaukset voidaan teettää joko Fressi hyvinvointikeskuksissa Seca-kehonkoostumusmittauslaitteilla tai yrityksen omissa toimitiloissa Jawon-kehonkoostumusmittauslaitteilla.

Hyödyt

 • Helppo ja nopea toteuttaa
 • Laaja ja havainnollinen yksilöraportti
 • Yksilökohtaiset toimenpidesuositukset
 • Sopii suurillekin ryhmille
 • Kustannustehokas ryhmämittaus

Toteutus

 • Mitattavat saavat valmistautumisohjeet
 • Mittaukset joko varauksilla tai non-stop
 • Mitattavat saavat tulostetun raportin
 • Yksilö- tai ryhmäpalaute
 • Toimenpidesuositukset
Pyydä tarjous

Firstbeat Life – hyvinvoinnin tila pintaa syvemmältä

Firstbeat Life on tutkittu ja motivoiva tapa kartoittaa henkilöstön hyvinvoinnin tilaa. Analyysissä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti henkilökohtaisten elämäntapojen vaikutuksia omaan terveyteen ja jaksamiseen.

Analyysillä selvitetään muun muassa työ- ja vapaapäivien aikaisia kuormitus- ja stressitekijöitä, palautumisen riittävyyttä, unen laatua sekä liikunnan terveys- ja kuntovaikutuksia.

Firstbeat Life on helppo toteuttaa joko erillisenä hyvinvointia kartoittavana mittauksena tai osana hyvinvointivalmennuksia ja -ohjelmia.

Hyödyt

 • Matalan kynnyksen mittaus
 • Ei vaadi fyysistä ponnistelua
 • Tarkkaa tietoa unesta ja stressistä
 • Työkalu yksilön stressinhallintaan
 • Tarkkaa tietoa palautumisesta arjessa

Toteutus

 • Esitietolomakkeen täyttö verkossa
 • Fressi toimittaa BG 3 mittauslaitteet
 • 1‒12 kk mittaus mukana kulkevalla laitteella
 • Henkilökohtaiset- ja ryhmäraportit
 • Toimenpidesuositukset
Pyydä tarjous

Kehon kuntoindeksi – matalan kynnyksen kuntotesti

Kehon kuntoindeksi on matalan kynnyksen testipaketti. Se soveltuu ryhmätestauksiin ja erityisesti henkilöille, joilla yleensä on korkea kynnys osallistua kuntotesteihin. Mittaukset eivät aiheuta hikoilua. Niin ollen niihin voi osallistua arkivaatteissa vaikkapa työpäivän aikana.

Kehon kuntoindeksi muodostuu mittausten osatestien eli kehonkoostumusmittauksen, Polar OwnIndexin ja puristusvoimamittauksen yhteenvetona. Se kertoo testattavan henkilön kunnon suhteutettuna hänen ikäryhmäänsä ja sukupuoleensa. Vertailuarvoina käytetään Suomessa yli 103 000 henkilölle tehtyä Kehon kuntoindeksi -mittausta.

Hyödyt

 • Matalan kynnyksen kuntotesti
 • Ei vaadi fyysistä ponnistelua
 • Nopea mittaus suurissakin ryhmissä
 • Viitearvo yli 103 000 mittauksesta
 • Kustannustehokas suurissakin ryhmissä

Toteutus

 • Esitietolomakkeen täyttö verkossa
 • Mittaukset ryhmässä
 • Henkilökohtaiset ja ryhmäraportit
 • Palaute ryhmässä
 • Toimenpidesuositukset
Pyydä tarjous

Energiatesti – monipuolinen ja laaja kuntotesti

Energiatesti antaa tietoa testattavan henkilön terveydentilasta, kehon suorituskyvystä ja siten henkilön koko energiatasosta.

Energiatestin tuloksena saadaan Energiaindeksi, joka lasketaan Energiatestin osatestien tuloksien perusteella. Osatestit sisältävät hyvinvointikysymyksiä, verenpainemittauksen, Polar-kuntotestin, vyötärönympärysmittauksen, keskivartalon-, jalkojen- ja hartiaseudun lihaskuntotestin sekä liikkuvuus- ja tasapainotestin.

Energiaindeksi ilmaisee ajan, jonka ihminen jaksaa olla energinen ja virkeä töissä ja vapaa-ajalla.

Hyödyt

 • Laajin fyysisen kunnon testimme
 • Laaja ja havainnollinen yksilöraportti
 • Anonyymi ryhmäraportti
 • Yksityiskohtaiset toimenpidesuositukset
 • Kustannustehokas ryhmämittaus

Toteutus

 • Esitietolomakkeen täyttö verkossa
 • Mittaukset ja kuntotestit pienryhmissä
 • Henkilökohtaiset- ja ryhmäraportit
 • Palaute ryhmässä
 • Toimenpidesuositukset
Pyydä tarjous

Tavoitteen mukainen mittausmenetelmä

Ennen kuntotestejä suosittelemme päättämään mittausten pääasiallisen tavoitteen. Tavoitteen perusteella voimme suunnitella ja toteuttaa kohdennetut mittaukset ja mahdolliset jatkotoimenpiteet.

Yrityksen henkilöstö saa yksilölliset mittaustulokset, ja yritys saa anonyymin ryhmäraportin, jonka avulla voi kehittää henkilöstön työkykyä ja -hyvinvointia. Laajemman yhteistyön kautta asiakasyrityksemme voi hyödyntää Fressin kattavia asiantuntijapalveluita myös jatkotoimenpiteisiin.

Valmentaja näyttää Energiatestin tuloksia asiakkaalle
Firstbeat Hyvinvointianalyysin Bodyguard-mittari, jonka avulla mitataan kolmen päivän ajan unta, stressiä ja palautumista
Fressi Trainer auttamassa yrityksen henkilöstöä tulkitsemaan kehonkoostumusmittauksen tuloksia

Jatkotoimenpidesuositukset

Jatkotoimenpiteissä voimme keskittyä asiakasyrityksemme henkilöstön fyysisen hyvinvoinnin ja kunnon kohentamiseen. Vaihtoehtoisesti tai sen lisäksi keskitymme jatkotoimenpiteissä henkilöstön hyvinvointia koskevan tietouden lisäämiseen ja itsensä johtamisen kehittämiseen.

Kuntotestitulosten pohjalta Personal Trainerimme suunnittelevat yksilölliset ja pienryhmien liikunta- ja elämäntapamuutosohjelmat. Ohjelmien tuloksellisuutta voi tarkastella seurantamittauksien avulla.

Henkilöstölle järjestämämme ryhmäliikuntatunnit ovat erinomainen matalan kynnyksen tapa lisätä liikunnallista aktiivisuutta, tiimiytyä ja tutustua uusiin lajeihin.

Kuntotestitulosten pohjalta voimme kohdentaa henkilöstölle myös luennon tai luentosarjan. Tämä on hyvä vaihtoehto esimerkiksi silloin, kun asiakasyrityksemme haluaa lisätä ja syventää henkilöstönsä tietoutta omasta hyvinvoinnistaan ja terveytensä edistämisen keinoista.

Ota yhteyttä

  Haluan lisätietoja palveluista