Taukoliikunta 2020-10-09T12:32:12+03:00

Ohjattu taukojumppa nyt myös etänä verkossa!

Lisääntyneet etätyöt ja sitä kautta vähentynyt liikunta ja aktiivinen työn tauotus luovat henkilöstön arkeen uusia haasteita. Ratkaisuna tähän järjestämme suosittuja taukoliikuntatuntejamme verkossa.

Taukoliikunnan terveyshyötyjen lisäksi etänä järjestettävä ohjaus auttaa työn tauottamisessa, luo rakennetta päivään ja antaa sosiaalisen hetken kotioloissa. Ammattitaitoiset ohjaajamme antavat käytännön läheisiä vinkkejä työergonomiaan ja terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseen kotioloissa.

Pyydä tarjous

Asiakaskokemuksia Fressi Yrityspalveluista

“Toimistollamme järjestettävä viikoittainen Fressin taukojumppa kannustaa henkilöstöämme liikkeelle ja toimii mukavana vastapainona staattisille työasennoille.”

– Taina Tuhkanen, Työkykypäällikkö, NCC

“Fressin ohjaama taukoliikunta kannustaa nousemaan ylös tuolista ja antaa kivan piristysruiskeen lopputyöpäivään.”

– Anna Tammisto, HR-päällikkö, Länsimetro Oy

Ohjattu taukojumppa motivoi ja pitää henkilöstön terveenä

Taukoliikunta tai tuttavallisemmin taukojumppa on matalan kynnyksen yhteisöllinen liikuntahetki. Työpäivän aktiivinen ja ohjattu taukoliikunta ylläpitää henkilöstön terveyttä, lisää henkilöstön sosiaalista kanssakäymistä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta ja pitää mielen virkeänä. Siihen voi osallistua työvaatteissa, koska tarkoituksena ei ole nostaa hikeä pintaan.

Taukoliikunnan ensisijaisena tavoitteena on tauottaa yhtäjaksoista istumista ja työskentelyä staattisissa työasennoissa. Pitkäkestoinen istuminen ja staattiset työasennot esim. näyttöpäätteellä ja rakennustyömaalla heikentävät tutkitusti työntekijän terveyttä ja hyvinvointia. Pitkällä aikavälillä työpäivän aktiivinen tauotus ennaltaehkäisee pitkäaikaissairauksien, kuten valtimosairauksien ja diabeteksen, syntyä ja näin ollen vähentää sairaspoissaoloista kertyviä kuluja.

Taukojumppahetkissämme motivoimme ja kannustamme myös passiivisempaa henkilöstöä osallistumaan työpaikan tarjoamille ryhmäliikuntatunneille.

Työpäivän aikainen hyötyliikunta

 • Aktivoi suuria lihasryhmiä
 • Parantaa aineenvaihduntaa
 • Ehkäisee kohonnutta verenpainetta
 • Ehkäisee niska-hartiaseudeun särkyjä
 • Ehkäisee alaselän kiputiloja

Ohjatun taukoliikunnan hyödyt

 • Kannustaa staattisen työn tauotukseen
 • Motivoivampaa kuin valmiit nauhoitteet
 • Kannustaa sosiaaliseen kanssakäymiseen
 • Ohjaaja toimii liikuntaneuvojana
 • Tukee omatoimista arkiliikuntaa
Pyydä tarjous

Taukoliikunnan ohjaajalta tukea arjen hyötyliikuntaan

Yhteisen taukoliikunnan lisäksi itsenäisesti tehdyllä arkiliikunnalla on tärkeä rooli henkilöstön yleisen hyvinvoinnin ja työvireyden ylläpitämisessä.

Taukoliikuntaohjaajiemme keskeisenä tehtävänä onkin muistuttaa työntekijöitä työpäivän aikaisen hyötyliikunnan tärkeydestä sekä motivoida ja tukea työntekijöiden arjen liikkumista. Energisoivan ja mieltä virkistävän taukojumpan yhteydessä taukoliikunnan ohjaaja antaa liikuntaneuvontaa, vinkkejä työpäivän omatoimiseen tauottamiseen ja itse tehtäviin harjoitteisiin.

Työyhteisöä voidaan aktivoida liikkeelle myös työhyvinvointiammattilaistemme vetämillä aktiivisuutta arkeen työpajoilla. Työpajassa kartoitetaan arjen aktiivisuuden nykytilannetta ja keskeisiä keinoja istumisen vähentämiseen ja arjen aktiivisuuden lisäämiseen.

Pyrimme herättelemään työpajaan osallistuvia oman arjen aktiivisuuden seurantaan ja löytämään jokaiselle mieluisan ja parhaimmillaan hauskan tavan liikkeen lisäämiseen. Työpajan jälkeen jokaiselle jää oma kirjallinen toimenpide-ehdotus, jota seuraamalla arjen aktiivisuus lisääntyy.

Fressin ohjattu taukojumppa työpaikalla
Yrityksen henkilöstölle rakennetut ja varustetut taukojumppatilat
Fressin ohjaama taukojumppa unelmien liikuntapäivänä Helsinki-Vantaan lentokentällä

Työyhteisön tarpeisiin räätälöidyt taukoliikuntatilat

Yritykset ja organisaatiot voivat tukea työntekijöidensä työpäivän aikaista liikkumista monin eri keinoin. Yksi merkittävä tekijä on arjen aktiivisuuteen ja taukoliikuntaan kannustava ympäristö.

Suosittelemme suunnittelemaan työtilat siten, että ne motivoivat henkilöstöä tauottamaan istumistaan ja liikkumaan säännöllisesti työpäivän aikana. Työpäivän aikaiseen hyötyliikuntaan on olemassa erinomaisia ja helppoja keinoja.

Tarvittaessa voimme myös suunnitella ja varustaa yritysasiakkaillemme sopivat taukoliikuntatilat harjoitusvälineillä tai ilman.

Pyydä tarjous

Ota yhteyttä

  Haluan lisätietoja palveluista