Luennot ja workshopit 2020-10-09T12:37:03+03:00

Konkreettisia keinoja henkilöstön hyvinvoinnin kehittämiseen

Asiantuntijoidemme monipuoliset, tuoreisiin tutkimuksiin perustuvat hyvinvointiluennot lisäävät ja syventävät henkilöstön tietoutta omasta hyvinvoinnistaan ja terveytensä edistämisestä. Annamme luennoilla konkreettisia neuvoja ja innostamme työ- ja vapaa-ajan hyvinvoinnin edistämiseen.

Henkilöstöä osallistavat workshopit eli työpajat ovat erinomainen tapa jakaa tietoa, kokemusta ja uusia näkökulmia työyhteisön kesken. Asiantuntijamme kannustavat workshopeilla ratkaisukeskeiseen, tiimiyttävään ja kaikki huomioon ottavaan työskentelyyn.

Räätälöimme luentojen ja työpajojen aiheet vastaamaan kohderyhmän tarpeita, toiveita ja tavoitteita.

Asiakaskokemus Fressi Yrityspalveluista

“Fressi toteuttaa Johtamisen ja esimiestyön valmennuksissamme liikunnan ja hyvinvoinnin osiot. Fressi on toimiva ja joustava yhteistyökumppani, joka herättelee osallistujien mielenkiinnon omaan ja johdettavien hyvinvointiin.”

– Riitta Länsitalo, Kouluttaja – johtaminen ja esimiestyö, Taitotalo

Uni, stressi ja palautuminen -luennot

Unen laatu ja määrä ovat yksi merkittävimpiä tekijöitä hyvinvoinnillemme, toimintakyvyllemme ja työkunnollemme.

Riittämätön uni heikentää jaksamista ja vireystilaa. Huonosti nukkuminen altistaa muun muassa lihavuudelle ja lisää riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen ja sydän- ja verisuonisairauksiin. Flunssakierrekin voi olla merkki liian vähästä unesta ja kroonisesta stressistä.

Jo puoli tuntia pidemmillä unilla on suuri vaikutus terveyteen ja työssä jaksamiseen. On myös helpompi syödä hyvin ja pitää liikuntamotivaatio vahvempana, kun riittävän unen määrä on taattu.

Luennoillamme unesta, stressistä ja palautumisesta annamme mielenkiintoisten ja ajantasaisten tietojen lisäksi käytännön vinkkejä laadukkaan ja riittävän unen takaamiseksi, stressinhallintaan ja itsensä johtamiseen kiireisen arjen keskellä.

Pyydä tarjous

Ravitsemusluennot ja -workshopit

Terveellinen ja riittävä ravinto ovat olennainen osa arjen toimintakuntoa, hyvinvointia ja fyysistä ja psyykkistä suorituskykyä. Riittämätön ravinto taas heikentää jaksamista, vireystilaa, fyysistä suorituskykyä ja tavoitteellisen harjoittelun tuloksellisuutta.

Ravintoluennoilla tarjoamme tietoa ja konkreettisia vinkkejä siitä, miten ruokavaliomuutos kannattaa toteuttaa, jotta muutoksen kuormittavuus olisi vähäistä ja siten muutos jäisi pysyväksi. Ennakoimalla ja toimimalla suunnitelmallisesti jokaisen on kiireenkin keskellä mahdollista syödä terveellisesti.

Luennoillamme korostamme yksilöllisyyttä. Jokaisen kannattaa valita itsellensä parhaiten sopivat ravitsemusvinkit ja räätälöidä niistä toimiva kokonaisuus, josta on mahdollista pitää kiinni.

Säännöllistä tukea kaipaavat saavat apua henkilökohtaisilta valmentajiltamme ja ravitsemusterapeuteiltamme.

Pyydä tarjous

Liikuntaluennot ja -työpajat

Liikunnalla on tutkitusti hyviä vaikutuksia fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyymme. Säännöllisellä kohtuutehoisella liikunnalla on edullisia vaikutuksia muun muassa unen laatuun, vireystilaan, stressin lievitykseen, mielialaan, masennukseen ja monien pitkäaikaissairauksien ennaltaehkäisyyn.

Liikunta saa kehon ja mielen toimimaan paremmin ja siten parantaa elämänlaatua. Miksi siis liikumme suosituksiin nähden riittämättömästi ja vietämme valtaosan valveillaoloajastamme paikoillamme, istuen tai makuulla?

Luennoillamme kasvatamme henkilöstön tietoutta omaan hyvinvointiin vaikuttamisesta liikunnan keinoin. Korostamme ajankäyttöön liittyvien valintojen ja itsensä johtamisen tärkeää merkitystä liikunnan harrastamisen mahdollistamisessa. Lisäksi annamme käytännön vinkkejä oman liikuntakipinän ja -harrastuksen löytämiseksi.

Pyydä tarjous

Rakentavan vuorovaikutuksen luennot ja työpajat

Rakentavan vuorovaikutuksen luentomme ja työpajamme tukevat henkilöstön vuorovaikutustaitojen kehittymistä kommunikaation avulla. Henkilöstö tunnistaa tarpeensa ja pystyy ilmaisemaan ne sekä löytämään niiden tyydyttämiseksi strategiat, jotka eivät vahingoita muita. Luennot opettavat ymmärtämään myös muiden tarpeita ja sopeuttamaan omaa toimintaansa niin, että kaikkien tarpeita huomioidaan.

Juuri tämä aitojen perustarpeiden tasolle asti meneminen tuo vuorovaikutukseen aitoutta ja käytännöllistä toimivuutta.

Rakentavan vuorovaikutuksen menetelmä auttaa löytämään toimivia ratkaisuja myös konflikteissa ja muissa haastavissa tilanteissa.

Pyydä tarjous

Luentojen ja workshoppien toteutus

Luentomme soveltuvat erinomaisesti osaksi yritysten tapahtumapäiviä, työhyvinvointiohjelmia ja teemaviikkoja. Luentomme ovat myös suosittu tapa aloittaa pienryhmävalmennus.

Hyvinvointiluentomme ja -workshoppimme voidaan toteuttaa asiakasyritystemme omissa tiloissa tai Fressin ja yhteistyökumppaneidemme tiloissa.

Ota yhteyttä

    Valitse toteutustapa

    Valitse kiinnostavat aiheet